• Utskrift

Om privatforsikring

Privatforsikring er noe alle trenger og som er en viktig trygghet i hverdagen. Forsikring erstatter ikke bare objektet som er forsikret, men sørger også for en løsning inntil skaden er utbedret. Hverdagen kan ikke settes på pause mens boligen din utbedres, eller bilen din er på verksted.

House

Alt kan naturligvis ikke erstattes med penger, men det å ikke få en økonomisk krise i en ellers vanskelig situasjon kan redusere den psykiske påkjenningen.
Det er derfor viktig å være riktig dekket i forhold til din situasjon og deres behov.

Vi i Nemi Østfold legger vekt på personlig rådgivning og hjelper deg å velge forsikringsløsninger til akkurat ditt behov. Dersom skaden inntreffer får du hjelp av våre skadebehandlere og siden vi tidligere har avklart ditt behov får du hjelpen du trenger for å komme tilbake til situasjonen du var i før skaden oppsto. Det er det forsikring handler om!

Visste du at:
-Forsikring handler om statistisk risiko og prises deretter. Du kan senke din risiko ved å utføre en del sikkerhetstiltak.(F.eks. installere alarm) Dette påvirker igjen premien din. Du kan også redussere premien din ved at du som kunde tar større del av risikoen. Dette gjør du ved for eksempel å øke egenandelen.

Ikke se deg blind på pris når det gjelder forsikring. Dekningsgrad og skadebehandling er vel så viktig når skaden først intreffer. Det er først da du ser den reelle verdien av dine forsikringer. Problemet er at det da er for sent å gjøre endringer. Det kan både bli dyrt og frustrerende.