Om bedriftsforsikring

Næringslivet har behov for å forsikre alt fra næringsbiler, bygninger og ting til personale, ansvar og avbrudd. Bedriftsforskring.net tilbyr din bedrift en tilpasset løsning innenfor alle områdene slik at risikoavlastningen blir mest mulig optimal. En eventuell skade kan også medføre tap av inntekt. Er avbruddsforsikring inkludert, vil inntektstapet ved skade kunne kompenseres.

- Da er det godt å ha EN kontaktperson å ringe til som trekker i de nødvendige trådene slik at du kan ha fokus på driften!

Næringsforsikring

Kjøretøy
Nemi Østfold forsikrer arbeidsgivers person/vare og kombinertbiler
inkludert lastebiler og arbeidsmaskiner. Dekningen er fleksibel, og vil omfatte
så vel eide som leasede kjøretøy. Autoforsikringer tegnes i sammenheng med
øvrige tingforsikringer.

Ansvar
Næringslivet kan ved sin virksomhet pådra seg
erstatningsansvar for skade på tredjeperson. Det kan være selve virksomheten og
de ansatte som er årsak til skaden eller det produkt som produseres. Skaden kan
ramme både personer og ting, men også påføre andre et rent formuestap. Vi har
ansvarsforsikringer som søker å ivareta denne risikoen. Dekningen sees i
sammenheng med øvrige tingforsikringer.

Personforsikring
Nemi dekker arbeidsgivers totale forsikringsbehov for
personforsikringer som yrkesskade, ulykke og gruppelivsforsikringer. Nemi kan
tilpasse dekninger etter den enkelte bdrifts avtale om personforsikringer slik
at de ansatte og bedriften oppnår den ønskede økonomiske trygghet.

Ekstra informasjon